Kontakty

Junák-český skaut, středisko Brána Jičín, z.s.
Skautská 1254, 506 01 Jičín          ev.č. 522.01
IČ: 601 16 447           číslo účtu: 107-9890480237/0100

Vůdce střediska, vůdce 1. smečky vlčat - Michal Císař: 493 533 937, 732 701 303, cisar.miki@quick.cz

Zástupce vůdce střediska, vůdce kmene roverů a rangers - Vojtěch Prášek: 604 687 500, vojtech.prasek@skaut.cz

Vůdce 1. roje světlušek - Jarmila Veselá: 728 528 792, jarmila.vesela@quick.cz

Vůdce 1. oddílu skautek - Lenka Filsaková: lenka.filsakova@centrum.cz

Vůdce 1. oddílu skautů - Ondřej Procházka: 736 144 318

Další kontakty:

Radomír Novotný: rado@rno.cz

Miroslav Veselý: 732 503 069

Schůzky:

- vlčata:                                   středa od 17:30 do 19:00 hod

- skauti (1. oddíl):                     čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod

- světlušky:                             čtvrtek 16:30 - 18:00 hod

- skautky (1. oddíl):                  čtvrtek 16:30 - 18:00 hod 

 Roveři a rangers v současné době pevné termíny schůzek nemají, činnost probíhá na výpravách o víkendech a během nárazových schůzek  

Schůzky probíhají na skautském srubu, při změně místa konání schůzky (např. návštěva bazénu), jsou členové informováni nejméně jeden týden předem (web, vývěska, informace na schůzce).